Kuzu Tandır

Tandır kültürü; 5000 yıllık büyük bir geçmişe sahiptir. Bilinen tarihi Selçuklulara dayanıyor. Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde de kullanılmakta olduğunu söyleyebiliriz. Tandır günümüzde de kırsal Anadolu’nun bir çok yerinde kullanılan insanlığın geleneksel mirasının önemli bir parçası olmaktadır.

Tandır ilk olarak ısınma amaçlı düşünülerek toprak evlerin altına dizayn edilirdi. Evin ortasında bulunan tandır aynı zamanda ekmek fırını olarak ta kullanılmaya başlandı. Başlangıçta tandır, tavanda bacası olan evlerde kullanılırdı, daha sonraları evin dışına da yapılmaya başlanarak içinde et ve ekmek pişirilmesine uygun duruma geldi. Son zamanlarda bu durum gelişme göstererek tandır evi yada tandır başı denilen kapalı bir mekanlara taşındı. Çamurdan yapılan tandır ya yere gömülerek ya da yüksekliği insan beline gelecek şekilde etrafı örtülerek konuşlandırılmaya başlandı.

Anadolu’da tandır, ateşte kızartma ile fırınlama arasındaki ayrımı kaldırdı. Ekmek, pide, bazlamanın yanı sıra etlerde ve ağır ağır pişen yemeklerde de kullanıldı. Kuzu ya da tavuk  tandırın ağzından aşağı sallandırılarak pişirilmesi sağlandı.

  • 22.10.2020